Wat is de VVA

De Vereniging Vlaamse Academici staat open voor alle master gediplomeerden. In zijn huidige vorm bestaat ze sinds 1960, vooreerst onder de naam "Verbond der Vlaamse Academici". In 2017 werd de naam aangepast. De vereniging houdt zich buiten de partijpolitiek en heeft een pluralistische basis. Ze is de ontmoetingsplaats voor academici uit alle disciplines en met verschillende ideologische strekking,

Door het organiseren van uiteenlopende activiteiten bevordert het VVA de kennis en de contacten tussen zijn leden. Het VVA telt afdelingen over het ganse Vlaamse land  (zie VVA-afdelingen)

In Oost-Vlaanderen was dit vroeger Aalst, Gent, Land van Waas, Meetjesland en de Vlaamse Ardennen, doch vanwege de beperkte leefbaarheid van kleine afdelingen is dit één afdeling Oost-Vlaanderen geworden. Zoals u in het programma kunt opmerken worden er afwisselende onderwerpen aangeboden, zoals geleide bezoeken aan tentoonstellingen, voordrachten op academisch niveau uit de culturele en wetenschappelijke wereld, bedrijfsbezoeken e.d., waarbij af en toe het ontspannende en toeristische aspect niet uit het oog verloren wordt. Er zijn een tien- tot twaalftal activiteiten per jaar, niet alleen in het Gentse, doch ook regelmatig in de andere Oostvlaamse regio's

Voor meer informatie over de VVA en haar werking, raadpleeg de website van VVA-Nationaal.