Vereniging Vlaamse Academici
 Afdeling Oost-VlaanderenAlgemeen bestuur

Herman DE BUSCCHER, lic bedrijfspsy.

Theo DE DECKER, dr. med.

Philip DE NYS, ir. bouwk.

Luc PETIT, bio ir.

Jos UYTTENHOVE, dr. fys.

Elsie VERVAEKE, lic. jur.

André WILLOCKX, dr. chem.  


Dagelijks bestuur

Jacques CHYS, ir.

Christine COENE, lic. Rom. Fil.

Alexander DEENE, lic. jur.

Frank DE BRUYCKERE, lic. tandh.

Walter DE GRIJZE, lic. klass. fil., penningmeester

Hubert DE SAEDELEER, lic. psych. & ped.

Erik VANDENBROELE, ir.,  voorzitter

Marie-Rose VAN DEN HENDE, lic. chem., secretaris