Vereniging Vlaamse Academici
 Afdeling Oost-VlaanderenAlgemeen bestuur

Theo DE DECKER, dr. med.

Alexander DEENE, dr. jur.

Anita DE WEER, lic. germ. fil.

Jos UYTTENHOVE, dr. fys.

Reinhart VERSCHOORE, dr. ir.

André WILLOCKX, dr. chem.  


Dagelijks bestuur

Jacques CHYS, ir.

Christine COENE, lic. Rom. Fil.

Frank DE BRUYCKERE, lic. tandh.

Walter DE GRIJZE, lic. klass. fil., penningmeester

Hubert DE SAEDELEER, lic. psych. & ped.

Erik VANDENBROELE, ir.,  voorzitter

Marie-Rose VAN DEN HENDE, lic. chem., secretaris