Bestuur

Ons bestuur


Algemeen bestuur

Herman DE BUSCCHER, lic. bedrijfspsych.

Theo DE DECKER, dr. med.

Philip DE NYS, ir. bouwk.

Luc PETIT, bio-ir.

Elsie VERVAEKE, lic. jur.

André WILLOCKX, dr. chem.  

Dagelijks bestuur

Jacques Chys, ir. w.e., penningmeester

Christine COENE, lic. rom. fil.

Alexander DEENE, lic. jur., voorzitter

Frank DE BRUYCKERE, lic. tandh.

Hubert DE SAEDELEER, lic. psych. & ped., ondervoorzitter

Erik VANDENBROELE, ir. bouwk. 

Marie-Rose VAN DEN HENDE, lic. chem., secretaris

 

Webmaster: Robert Vandenberghe


top