Voordracht ‘Herinneringen van een eeuwling’

Voordracht ‘Herinneringen van een eeuwling’

Wanneer: maandag 18 december om 19u30 
Waar: Het Gildenhuis, Loofblommestraat 10 - 9051 Sint-Denijs-Westrem (gildenhuis-sdw.be) 

Op 100-jarige leeftijd biedt professor Evrard een bundel herinneringen aan, die ons met verwondering laten vaststellen hoeveel er tijdens één mensenleven is veranderd op het vlak van levenswijze, mentaliteit, godsdienst en nog veel meer. Zijn memoires vormen tegelijkertijd een uniek tijdsdocument.
Professor Alexander Karel Evrard werd geboren in 1923. Hij doctoreerde in 1950 in Gent en in 1953 in Leiden tot zenuwarts. In 1954 schreef hij Geschiedenis der Psychiatrie voor de Wereldbibliotheek in Amsterdam.
Als hoogleraar psychologie en psychiatrie aan de Universiteit Gent onderwees hij ook geschiedenis van de geneeskunde. Zijn psychiatrische en historische publicaties zijn talloos. Daarnaast was hij ook medeoprichter van de Jan Palfijn-stichting en van het museum Dr. Guislain.
Professor Evrard nam het initiatief voor de oprichting van het ‘Comité 18015-2015: Willem, Bedankt’, waarbij hij ijverde voor een standbeeld voor Willem I, Koning der Nederlanden, in diens lievelingsstad Gent.
In het bijzonder voor zijn vijf achterkleinkinderen komt Alexander Karel Evrard nog steeds op voor een beter milieu en een gegarandeerde levenstoekomst.

Uitnodiging


top