Vereniging Vlaamse Academici vzw

Afdeling Oost-Vlaanderen

Welkom bij de Vereniging Vlaamse Academici
Afdeling Oost-Vlaanderen

 

vivatDe Vereniging Vlaamse Academici staat open voor alle master gediplomeerden. Ze is de ontmoetingsplaatsvoor academici uit alle disciplines en met verschillende ideologische strekking.
VVA-Oost-Vlaanderen is een afdeling van VVA-Nationaal en is ontstaan uit een fusie van de afdelingen VVA-Gent, VVA-Aalst en VVA-Meetjesland.

Jaarlijks wordt een tiental activiteiten georganiseerd. Het programma omvat een verscheidenheid aan activiteiten:

  • Voordrachten door vooraanstaande sprekers over uiteenlopende onderwerpen (cultureel, historisch, wetenschappelijk, medisch,...)
  • Geleide bezoeken aan tentoonstellingen
  • Bijwonen van concerten of theatervoorstellingen
  • Tweedaagse of meerdaagse reizen met bezoek aan cultuurhistorische plaatsen
  • Andere gezellige samenkomsten (Nieuwjaarslunch, e.d.)

Een overzicht van onze vorige activiteiten (jaarprogramma's, ledendagen, reizen en uitstappen) leest u in ons archief.

Kent u academici die geïnteresseerd zijn? Download dit foldertje en stuur het hen door.

 

MEDEDELINGEN

BELANGRIJK

In het licht, niet alleen van de bestaande overheidsmaatregelen, maar vooral ook van de huidige onzekerheid in verband met het voortschrijden van de pandemie, heeft het bestuur de drastische beslissing genomen om alle geplande activiteiten tot en met de maand maart 2022 (cfr. het ‘geel kaartje’) principieel te annuleren.

Derhalve vervalt ook de voorziene buitengewone kunstreis naar Lille en Lens op 20/01/2022.

Maar indien toekomstige beslissingen van het Overlegcomité dit toelaten en de pandemische situatie zich gevoelig ten goede wijzigt, zal het bestuur zeker niet aarzelen om - voor zover mogelijk - één of meerdere activiteiten toch te laten plaatsvinden. 

Waar het daarenboven weinig realistisch is om reeds binnen enkele weken de geïnteresseerden uit te nodigen zich in te schrijven voor de geplande grote reis naar Albanië en Noord-Macedonië (einde april- begin mei 2022), wordt deze reis verschoven naar einde september 2022.

De ervaring heeft immers getoond dat de pandemie in de loop van de lente en de daaropvolgende zomermaanden zich tot een dieptepunt terugtrekt.


Webmaster Robert Vandenberghe

PRIVACYVERKLARING


top