Vereniging Vlaamse Academici vzw

Afdeling Oost-Vlaanderen

Welkom bij de Vereniging Vlaamse Academici
Afdeling Oost-Vlaanderen


vivatDe Vereniging Vlaamse Academici staat open voor alle master gediplomeerden. Ze is de ontmoetingsplaatsvoor academici uit alle disciplines en met verschillende ideologische strekking.
VVA-Oost-Vlaanderen is een afdeling van VVA-Nationaal en is ontstaan uit een fusie van de afdelingen VVA-Gent, VVA-Aalst en VVA-Meetjesland.

Jaarlijks wordt een tiental activiteiten georganiseerd. Het programma omvat een verscheidenheid aan activiteiten:

  • Voordrachten door vooraanstaande sprekers over uiteenlopende onderwerpen (cultureel, historisch, wetenschappelijk, medisch,...)
  • Geleide bezoeken aan tentoonstellingen
  • Bijwonen van concerten of theatervoorstellingen
  • Tweedaagse of meerdaagse reizen met bezoek aan cultuurhistorische plaatsen
  • Andere gezellige samenkomsten (Nieuwjaarslunch, e.d.)

Een overzicht van onze vorige activiteiten (jaarprogramma's, ledendagen, reizen en uitstappen) leest u in ons archief.

Kent u academici die geïnteresseerd zijn? Download dit foldertje en stuur het hen door.


MEDEDELINGEN

Naar aanleiding van de beslissingen van het Overlegcomité laatstleden, heeft het bestuur van VVA Oost-Vlaanderen beslist, mits inachtneming van de nodige maatregelen, de activiteiten te hervatten.  

De eerder geplande grote reis naar Albanië en Noord-Macedonië (einde april- begin mei 2022) is verplaatst naar het najaar en nu aangekondigd.  Webmaster Robert Vandenberghe

PRIVACYVERKLARING


top